Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Khóa vân tay Bosch

Thương hiệu Khóa cửa vân tay Bosch thì chúng ta đã biết về chất lượng, sự bảo mật, độ bền…Hầu như các khóa Bosch đều có các phương thức như vân tay, mã số, thẻ từ, và chìa cơ. Kèm theo đó là các công nghệ bảo mật: mã số ảo, tổ hợp bảo mật kép, chống sốc điện hiện đại bậc nhất hiện nay.

Tuy nhiên nhiều người sử dụng khóa Bosch vẫn chưa có thể biết được cách sử dụng khóa Bosch như thế nào như thêm người dùng, thêm, xóa vân tay, đổi mã chủ, thêm/xóa thẻ từ…

Và bài biết hôm nay, Thiên Phúc Tech chuyên Khóa Bosch Đà nẵng sẽ chia sẻ hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng khóa Bosch.

hướng dẫn sử dụng khóa bosch
Hướng dẫn sử dụng khóa bosch

Mở lắp pin ở phần thân bên trong của khóa. Bên trong sẽ có 2 phím cài đặt bao gồm I và S chức năng của từng phím là:

+  Phím I: Giữ phím I 10 giây sẽ khôi phục cài đặt gốc ( xóa toàn bộ những vân tay, mã  số, thẻ từ đã cài đặt trước đó đưa khóa về trạng thái ban đầu với mật khẩu mặc định của nhà sản xuất).

+ Phím S: Sử dụng để cài đặt.

Lưu ý: Mật khẩu mặc định của khóa Bosch sau khi khôi phục cài đặt gốc là : 1234567890

MKC là mật khẩu chủ hoặc vân tay chủ ( Chỉ có 1 mật khẩu chủ và 1 vân tay chủ dùng để vào cài đặt).

Hướng dẫn cài đặt Khóa Bosch ID30B

Mở lắp pin ở phần thân trong của khóa. Bên trong sẽ có 2 phím cài đặt bao gồm phím I và phím S.

Chức năng của từng phím là:

Phím I: Giữ phím I 10 giây sẽ khôi phục cài đặt gốc (Xóa toàn bộ những vân tay, mã số, thẻ từ đã cài đặt trước đó, đưa khóa về trạng thái ban đầu với mật khấu mặc định của nhà sản xuất).

Phím S: Sử dụng để cài đặt

Lưu ý: Mật khẩu mặc định của khóa Bosch sau khi khôi phục cài đặt gốc là: 1234567890

Phím # : để xác nhận thao tác. Phím *: để quay lại thao tác vừa thực hiện

MKC là Mã số chủ hoặc vân tay chủ (Chỉ có một mã số chủ và một vân tay chủ dùng để vào cài đặt)

I. CÁCH THÊM TÀI KHỎAN

1, Cách thêm mật khẩu

+ Thêm mật khẩu quản trị: Nhấn ‘S’ và nhập mã số quản trị viên ban đầu nhấn nút ‘#’ chọn ‘111’ nhập mật khẩu quản trị viên mới sau đó nhấn ‘#’ để xác nhận. Nhập lại mật khẩu mới và nhấn # để xác nhận.

+ Thêm mật khẩu người dùng: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘112’ nhập ID: 002~082 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’. Hoặc Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘113’ nhập ID: 083~090 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.

+ Thêm mật khẩu dùng 1 lần: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘114’ nhập ID: 091~100 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.

2, Cách thêm vân tay

+ Thêm vân tay quản trị: Nhấn ‘S’ và nhập mã số quản trị viên nhấn nút ‘#’ chọn ‘121’ nhập dấu vân tay 3 lần.

+ Thêm vân tay người dùng: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘122’ nhập ID:102~182 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần. Hoặc: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘123’ nhập ID: 183~190 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần.

+ Thêm vân tay dùng 1 lần: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘124’ nhập ID: 191~200 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần.

3, Cách thêm thẻ từ

+ Thêm thẻ từ người dùng:  Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘131’ nhập ID:201~280 nhấn ‘#’ quét thẻ. Hoặc Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘132’ nhập ID: 281~290 nhấn ‘#’ quét thẻ.

+ Thêm thẻ từ dùng 1 lần : Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘133’ nhập ID: 291~300 nhấn ‘#’ quét thẻ.

II. CÁCH THAY ĐỔI VÀ XÓA TÀI KHOẢN

1, Mã số

+ Thay đổi mật khẩu: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘211’ nhập ID: 001~100 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.

+ Xóa một mật khẩu theo ID: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘212’ nhập ID: 002~100 nhấn ‘##’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.

+ Xóa tất cả mật khẩu người dùng: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘213’ nhấn ‘#’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.

2, Vân tay

+ Thay đổi vân tay: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘221’ nhập ID: 101~200 nhấn ‘#’ lấy dấu vân tay 3 lần.

+Xóa một vân tay (theo ID): Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘222’ nhập ID: 102~200 nhấn ‘##’. Vân tay quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.

+ Xóa tất cả vân tay: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘223’ nhấn ‘#’. Vân tay quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.

3, Thẻ từ

+ Đổi thẻ từ: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘231’ nhập ID: 201~300 nhấn ‘#’ quẹt thẻ mới.

+ Xóa 1 thẻ từ (theo ID): Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘232’ nhập ID: 201~300 nhấn‘##’.

+ Xóa tất cả thẻ từ: Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘233’ nhấn ‘#’.

III. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

+ Chế độ mở (mở thường xuyên): Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 311.

+ Hủy bỏ chế độ thường mở: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 312.

+ Kích hoạt chế độ mở từ xa ( tính năng tùy chọn): Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 321.

+ Tắt chế độ mở từ xa: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 322.

+ Mở khóa bằng 3 lớp chế độ : Mật khẩu + Vân tay + Thẻ từ: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 331.

+ Mở khóa bằng 2 lớp chế độ : Mật khẩu + Vân tay: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 332.

+ Mở khóa bằng 2 lớp chế độ: Vân tay + Thẻ từ: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 333.

+ Mở khóa bằng 2 lớp chế độ: Mật khẩu + Thẻ từ: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 334.

+ Tắt các chế độ bảo mật nhiều lớp: Nhấn giữ ‘S’ 5 giây sau đó nhập mật khẩu quản trị viên nhấn ‘#’.

+ Tiếng Trung: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 341.

+ Tiếng Anh : Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 342.

+ Mở hướng dẫn âm thanh: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 351.

+ Tắt hướng dẫn âm thanh: Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 352.

+ Đặt âm cảnh báo bảo vệ: Chọn ‘2’ ‘2’ ‘#’

+ Tắt âm cảnh báo bảo vệ: Chọn ‘4’ ‘4’ ‘#’

Xem chi tiết: Khóa cửa Bosch ID30B

Hướng dẫn cài đặt khóa Bosch ID450

1, Quản lý

+ Mật khẩu quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên mới, sau đó nhấn phím ‘#’ nhập lại mật khẩu quản trị viên mới nhấn phím ‘#’ để kết thúc. (Tự động tạo ID quản trị viên là 001)

+ Vân tay quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘2’ sau đó quét vân tay 3 lần. (Tự động tạo ID vân tay quản trị là 101)

+ Thẻ từ quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘3’ sau đó quét thẻ. (Tự động tạo ID thẻ quản trị là 201)

2, Người dùng

+ Mật khẩu người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’ ‘1’, sau đó nhập mật khẩu người dùng, nhấn phím ‘#’, nhập lại mật khẩu người dùng, nhấn phím ‘#’ để kết thúc.( Tự động tạo ID người dùng từ 002 đến 090)

+ Vân tay người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’ ‘2’, tiến hành quét vân tay người mới 3 lần. (Tự động tạo ID người dùng từ 102 đến 190)

+ Thẻ người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’ ‘3’, sau đó quét thẻ người dùng. (Tự động tạo ID người dùng từ 202 đến 290)

3, Thêm người dùng

+ Mật khẩu người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘3’ ‘1’, sau đó nhập mật khẩu người dùng, nhấn phím ‘#’, nhập lại mật khẩu người dùng, nhấn phím ‘#’ để kết thúc.

+ Vân tay người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘3’ ‘2’, tiến hành quét vân tay người mới 3 lần.

+ Thẻ từ người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘3’ ‘3’, sau đó quét thẻ người dùng.

4, Xóa người dùng

+ Xóa một người dùng: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘1’, nhập ID

người dùng sau đó nhấn phím # để kết thúc.

+ Xóa tất cả người dùng: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘2’ sau

đó nhấn phím # để kết thúc. (Còn thông tin quản trị chỉ có thể xóa khi tiến hành khôi phục

cài đặt gốc).

5, Thiết lập hệ thống

+ Kích hoạt chế độ mở từ xa: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘1’ ‘1’.

+ Hủy bỏ chế độ mở từ xa:  Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘1’ ‘2’.

+ Kích hoạt chế độ mở thường xuyên: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘2’ ‘1’. Hoặc bạn cũng có thể nhấn giữ phím ‘S’ khoảng 5 giây sau đó quét vân tây quản trị để kích hoạt chế độ thường mở.

Tắt chế độ mở thường xuyên: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘2’ ‘2’.

Tiếng Trung Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘3’ ‘1’.

Tiếng Anh Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘3’ ‘2’.

Xem chi tiết: Khóa cửa Bosch ID450

Hướng dẫn cài đặ khóa Bosch ID60

1, Quản lý

Mật khẩu quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên mới => nhấn ‘#’ nhập lại mật khẩu => phím ‘#’để kết thúc. (Tự động tạo ID quản trị viên là 001)

+ Vân tay quản trị: Nhấn ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên, phím ‘#’,chọn ‘1’ ‘2’, sau đó quét vân tay 3 lần. ( Tự động tạo ID vântay quản trị là 101)

+ Thẻ từ quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên, nhấn phím ‘#’chọn ‘1’ ‘3’ sau đó quét thẻ. ( Tự động tạo ID thẻ quản trị là201)

2, Người dùng

+ Mật khẩu người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’, ‘1’ => nhập mk mới, phím ‘#’, nhập lại mk, phím ‘#’ để kết thúc.( Tự động tạo ID từ 002 đến 090)

+ Vân tay người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’, ‘2’ tiến hành quét vân tay người mới 3 lần. ( Tự động tạo ID người dùng từ 102 đến 190)

+ Thẻ người dùng: Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’ ‘3’ sau đó quétthẻ người dùng. ( Tự động tạo ID người dùng từ 202 đến 290)

3, Xóa người dùng

+ Xóa một người dùng: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘1’, nhập IDngười dùng sau đó nhấn phím # để kết thúc.

+ Xóa tất cả người dùng: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘2’ sau đónhấn phím # để kết thúc. ( Còn thông tin quản trị chỉ có thểxóa khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc).

4, Thiết lập hệ thống

+ Kích hoạt chế độ mở thường xuyên: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘2’ ‘1’.

+ Hủy bỏ chế độ mở thường xuyên: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘2’ ‘2’.

+ Tiếng Anh: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘3’ ‘2’

Xem chi tiết: Khóa cửa Bosch ID60

Hướng dẫn cài đặt khóa Bosch ID80

Hướng dẫn đăng ký người dùng mới

1, Thêm mật khẩu:

Nhấn ‘ S ‘, nhập MKC, nhấn #

+ Thêm mật khẩu (MK) quản trị: Chọn ‘1-1-1’ nhập mật khẩu mới Nhấn # xác nhận lại mật khẩu mới nhấn #

+ Thêm MK người dùng: Chọn ‘1-1-2’ nhập ID; từ 002~82 nhấn # nhập mật khẩu mới nhấn # xác nhận lai mật khẩu mới nhấn #. Hoặc Chọn ‘1-1-3’ nhập ID; từ 083~090 nhấn # nhập mật khẩu mới nhấn # xác nhận lại mật khẩu mới nhấn #

+ Thêm MK dùng 1 lần: Chọn ‘1-1-4’ nhập ID; từ 091~100 # nhập mật khẩu mới nhân # xác nhận lại mật khẩu mới nhấn #

2, Thêm vân tay

Nhấn ‘ S ‘ Nhập MKC, nhấn #

+ Thêm vân tay (VT) quản trị: Chọn ‘1-2-1’ Nhập vân tay 3 lần.

+ Thêm VT thường

Chọn ‘1-2-2’ nhập ID; từ 102~182 nhấn #nhập vân tay 3 lần.

Chọn ‘1-2-3’ nhập ID; từ 183~190 nhấn # nhập vân tay 3 lần.

+ Thêm VT 1 lần: Chọn ‘1-2-4’ nhập ID; từ 191~200 # nhập vân tay 3 lần.

3, Thêm thẻ từ

Nhấn ‘ S ‘ Nhập MKC, nhấn #

+ Thêm thẻ từ

Chọn ‘1-3-1’ nhập ID; từ 201~ 280 nhấn # quét thẻ.

Chọn ‘1-3-2’ nhập ID; từ 281~290 nhấn # quét thẻ.

+ Thêm thẻ 1 lần: Chọn ‘1-3-3’ nhập ID; từ 291~300 # quét thẻ.

4, Cách thay đổi và xóa mật khẩu người dùng trên ổ khóa

a, Mã số

Nhấn ‘ S ‘ Nhập MKC, nhấn #

+ Đổi mật khẩu: Chọn ‘2-1-1’ nhâp ID: 001~100 nhấn # nhập mật khẩu mới nhấn # xác nhận lại mật khẩu mới nhấn #.

+ Xóa mật khẩu theo ID: Chọn ‘2-1-2’ nhâp ID: 002~100 nhấn # . Mật khẩu quản trị không thể xóa ( chỉ xóa được khi khôi phục cài đặt gốc)

+ Xóa toàn bộ mật khẩu: Chọn ‘2-1-3’ nhấn #. Mật khẩu quản trị không thể xóa ( chỉ xóa được khi khôi phục cài đặt gốc).

b, Vân tay

Nhấn ‘ S ‘ Nhập MKC, nhấn #

+ Đổi vân tay: Chọn ‘2-2-1’ nhâp ID: 101~200 nhấn # nhập vân tay mới 3 lần.

+ Xóa vân tay theo ID: Chọn ‘2-2-2’ nhâp ID: 102~200 nhấn # . Vân tay quản trị không thể xóa ( chỉ xóa được khi khôi phục cài đặt gốc)

+ Xóa toàn bộ vân tay: Chọn ‘2-2-3’ nhấn #. Vân tay quản trị không thể xóa ( chỉ xóa được khi khôi phục cài đặt gốc)

c, Thẻ từ

Nhấn ‘ S ‘ Nhập MKC, nhấn #

+ Đổi thẻ từ: Chọn ‘2-3-1’ nhâp ID: 201~300 nhấn # quẹt thẻ mới.

+ Xóa thẻ từ theo ID: Chọn ‘2-3-2’ nhâp ID: 201~300 nhấn # . Mật khẩu quản trị không thể xóa ( chỉ xóa được khi khôi phục cài đặt gốc)

+ Xóa toàn bộ thẻ từ: Chọn ‘2-3-3’ nhấn #

5, Cài đặt hệ thống

Nhấn ‘ S ‘ Nhập MKC, nhấn #

Sử dụng tiếng Trung chọn 3-4-1.

Sử dụng tiếng Anh chọn 3-4-2.

Chế độ mở thường xuyên ( thường mở) chọn 3-1-1.

Tắt chế độ mở thường xuyên chọn 3-1-2 .

Bật chế độ mở từ xa (tính năng tùy chọn) chọn 3-2-1.

Tắt chế độ mở từ xa chọn 3-2-2.

Khóa Mật khẩu + Vân tay+ thẻ từ chọn 3-3-1.

Khóa Mật khẩu + Vân tay chọn 3-3-2.

Khóa Vân tay + thẻ từ chọn 3-3-3.

Khóa Mật khẩu + Thẻ từ chọn 3-3-4.

Đặt bảo vệ : Chọn ‘2’ ‘2’ nhấn #

Tắt bảo vệ : Chọn ‘4’ ‘4’ nhấn #

Tắt chế độ bảo mật nhiều lớp: Nhấn giữ nút ‘S’ trong vòng 5 giây sau đó ấn mật khẩu quản trị viên nhấn #.

Xem chi tiết: Khóa cửa Bosch ID80

Hướng dẫn cài đặt khóa Bosch FU550

MKC là mật khẩu chủ hay còn gọi là mật mã chủ hoặc vân tay chủ (Chỉ có một mật khẩu chủ và một vân tay chủ dùng để vào cài đặt)

1, Cài đặt mật khẩu

+ Mật khẩu quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, sau đó nhấn phím ‘#’. Chọn “1” “1” nhập mật khẩu quản trị viên mới. Nhập lại mật khẩu quản trị viên mới, nhấn phím ‘#’ để kết thúc. (Tự động tạo ID quản trị viên là 001)

+ Mật khẩu thường: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘2’ nhập ID từ 002 – 090 nhấn ‘#’. Nhập mật khẩu mới nhấn #. Xác nhận lại mật khẩu mới, nhấn ‘#’ để tiếp tục cài mật khẩu. Nhấn ‘*’ nếu muốn trờ lại màn hình chính.

+ Thêm mật khẩu một lần: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘3’ nhập ID từ 091 – 100 nhấn ‘#’. Nhập mật khẩu mới nhấn‘#’ Xác nhận mật khẩu mới nhấn ‘#’.

+ Xóa một mật khẩu theo ID: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘4’ nhập ID từ 02 – 100 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Mật khẩu quản trị viên chỉ được xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

+ Xóa toàn bộ mật khẩu: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘5’. Xác nhận xóa toàn bộ mật khẩu nhấn ‘#’. Mật khẩu quản trị viên chỉ được xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

2, Cài đặt thẻ từ

+ Thêm thẻ thường: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘1’ nhập ID từ 101 – 190 nhấn ‘#’. Quẹt thẻ từ.

+ Thêm thẻ một lần: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘2’ nhập ID từ 191 – 200 nhấn ‘#’. Quẹt thẻ từ.

+ Xóa một thẻ theo ID: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘3’ nhập ID từ 101 – 200 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn phím ‘#’.

+ Xóa toàn bộ thẻ:  Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘4’ xác nhận xóa nhấn phím ‘#’.

3, Cài đặt vân tay

+ Thêm vân tay quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘1’. Nhập dấu vân tay 3 lần (giọng nói: báo thêm vân tay thành công). (Tự động tạo ID quản trị viên là 201)

+ Thêm vân tay thường: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘2’. Nhập ID từ 202 – 290 nhấn ‘#’. Tiến hành quét vân tay người mới 3 lần. (Giọng nói: báo thêm vân tay thành công).

+ Thêm vân tay thường: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘3’. Nhập ID từ 291 – 300 nhấn ‘#’. Tiến hành quét vân tay người mới 3 lần. (Giọng nói: báo thêm vân tay thành công).

+ Xóa một mật khẩu theo ID: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘4’. Nhập ID từ 202 – 300 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Vân tay quản trị viên chỉ có thể xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

+ Xóa toàn bộ vân tay: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘5’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Vân tay quản trị viên chỉ có thể xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

4, Cài đặt hệ thống

Hủy bỏ chế độ mở Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘1’ ‘2’.

Tính năng bảo mật

Bật chế độ bảo mật: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘1’ ‘1’

Tắt chế độ bảo mật: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘1’ ‘2’

Bật chế thường mở cửa thường xuyên: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘2’ ‘1’

Tắt chế độ mở cửa thường xuyên: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘2’ ‘2’

Chọn ngôn ngữ

Tiếng Trung: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘3’ ‘1’.

Tiếng Anh: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘3’ ‘2’.

Xem chi tiết: Khóa cửa Bosch FU550

Hướng dẫn cài đặt khóa Bosch FU700, FU780

1, Cài đặt mật khẩu

+ Mật khẩu quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, sau đó nhấn phím ‘#’. Chọn “1” “1” nhập mật khẩu quản trị viên mới. Nhập lại mật khẩu quản trị viên mới, nhấn phím ‘#’ để kết thúc. (Tự động tạo ID quản trị viên là 001)

+ Mật khẩu thường: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘2’ nhập ID từ 002 – 090 nhấn ‘#’. Nhập mật khẩu mới nhấn #. Xác nhận lại mật khẩu mới, nhấn ‘#’ để tiếp tục cài mật khẩu. Nhấn ‘*’ nếu muốn trờ lại màn hình chính.

+  Thêm mật khẩu một lần: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘3’ nhập ID từ 091 – 100 nhấn ‘#’. Nhập mật khẩu mới nhấn‘#’ Xác nhận mật khẩu mới nhấn ‘#’.

+ Xóa một mật khẩu theo ID: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘4’ nhập ID từ 02 – 100 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Mật khẩu quản trị viên chỉ được xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

+ Xóa toàn bộ mật khẩu: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘5’. Xác nhận xóa toàn bộ mật khẩu nhấn ‘#’. Mật khẩu quản trị viên chỉ được xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

2, Cài đặt thẻ từ

+ Thêm thẻ thường: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘1’ nhập ID từ 101 – 190 nhấn ‘#’. Quẹt thẻ từ.

+ Thêm thẻ một lần: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘2’ nhập ID từ 191 – 200 nhấn ‘#’. Quẹt thẻ từ.

+ Xóa một thẻ theo ID: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘3’ nhập ID từ 101 – 200 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn phím ‘#’.

+ Xóa toàn bộ thẻ:  Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘4’ xác nhận xóa nhấn phím ‘#’.

3, Cài đặt vân tay

+ Thêm vân tay quản trị: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘1’. Nhập dấu vân tay 3 lần (giọng nói: báo thêm vân tay thành công). (Tự động tạo ID quản trị viên là 201)

+ Thêm vân tay thường: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘2’. Nhập ID từ 202 – 290 nhấn ‘#’. Tiến hành quét vân tay người mới 3 lần. (Giọng nói: báo thêm vân tay thành công).

+ Thêm vân tay một lần: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘3’. Nhập ID từ 291 – 300 nhấn ‘#’. Tiến hành quét vân tay người mới 3 lần. (Giọng nói: báo thêm vân tay thành công).

+ Xóa một mật khẩu theo ID:  Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘4’. Nhập ID từ 202 – 300 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Vân tay quản trị viên chỉ có thể xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

+  Xóa toàn bộ vân tay: Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘5’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Vân tay quản trị viên chỉ có thể xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

4, Cài đặt hệ thống

Hủy bỏ chế độ mở Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘1’ ‘2’.

Tính năng bảo mật

Bật chế độ bảo mật: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘1’ ‘1’

Tắt chế độ bảo mật: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘1’ ‘2’

Bật chế thường mở khóa thường xuyên: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘2’ ‘1’

Tắt chế độ mở khóa thường xuyên: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘2’ 2’

Chọn ngôn ngữ

Tiếng Trung: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘3’ ‘1’.

Tiếng Anh: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘3’ ‘2’.

Trên đây là bảng hướng dẫn các mẫu khóa thông minh Bosch Fu550, ID450 còn lại các mã khóa ID80, ID30B, EL800, FU700,  FU780 là giống nhau.

Khuyến cáo mọi người nên cài đặt đúng trên từng chi tiết nhỏ, tránh trường hợp sai quá nhiều lần làm rối hệ điều hành khóa.

Lưu ý khi sử dụng khóa điện tử Bosch

+ Khi vân tay chính xác đèn sẽ báo xanh, người dùng thao tác giật tay năm xuống để mở cửa. Nếu vân tay quét chưa được nhận đèn sẽ báo đỏ khi đó người dùng nên dùng giấy khô lau sạch vị trí quét vân tay sau đó tiến hành mở cửa lại.

+ Khi pin yếu phím số hiện sẽ bị mờ và nhấp nháy khi đó khóa vẫn có thể đóng, mở được 50 lần nên người dùng chủ động thay pin sớm để khóa hoạt động tốt.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Chat Zalo Chat Facebook